RNDr. Radmil Drahoňovský

Geologicko ekologické služby

mobil: 602 396361

tel.: 313 512742

tel./fax: 313 518868

email: ges@drahonovsky.com