Přejít na obsah
O NÁS
Získání potřebných poznatků o inženýrskogeologických poměrech území pro různé stupně projektové přípravy, pro účely sanace v důsledku činnosti člověka i přírodních vlivů na zemský povrch a o podmínkách nejvhodnějšího využití krajiny.
a) inženýrskogeologický regionální výzkum
 Jeho výsledkem jsou všeobecně platné poznatky použitelné pro všechny stavební a jiné činnosti v krajině. Objasňuje inženýrskogeologické poměry daného území a poskytuje podklady pro různé stupně územního plánování a urbanizace, případně pro počáteční etapy projektové přípravy konkrétních staveb, (orientační a předběžný průzkum). Výsledkem IGP jsou inženýrskogeologické mapy s textovými, grafickými a jinými přílohami
b) inženýrskogeologický průzkum staveniště - je zaměřen již konkrétně. Má podat podrobné objasnění inženýrskogeologických poměrů na staveništi a zhodnotit podmínky pro realizaci projektovaného objektu (zejména v etapě podrobného a doplňkového průzkumu). Projektantům má poskytnout dostatečně spolehlivé údaje o základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.
a) inženýrskogeologický regionální výzkum
 Jeho výsledkem jsou všeobecně platné poznatky použitelné pro všechny stavební a jiné činnosti v krajině. Objasňuje inženýrskogeologické poměry daného území a poskytuje podklady pro různé stupně územního plánování a urbanizace, případně pro počáteční etapy projektové přípravy konkrétních staveb, (orientační a předběžný průzkum). Výsledkem IGP jsou inženýrskogeologické mapy s textovými, grafickými a jinými přílohami
b) inženýrskogeologický průzkum staveniště - je zaměřen již konkrétně. Má podat podrobné objasnění inženýrskogeologických poměrů na staveništi a zhodnotit podmínky pro realizaci projektovaného objektu (zejména v etapě podrobného a doplňkového průzkumu). Projektantům mé poskytnout dostatečně spolehlivé údaje o základových poměrech na staveništi včetně předpokládaných důsledků stavebního zásahu do původního prostředí, vhodnosti místních materiálů pro stavební účely apod.
Návrat na obsah