Přejít na obsah
Pro obec Hořesedly provádíme pedologické a penetrační průzkumy podloží, kontrolu a monitoring vrtů a spodních vod, včetně odběru vzorků a jejich rozbory.

Návrat na obsah