Přejít na obsah
Pro obec Krupá u Rakovníka provádíme pedologické a penetrační průzkumy podloží, kontrolu a monitoring vrtů a spodních vod, včetně odběru vzorků a jejich rozbory.

Návrat na obsah