Přejít na obsah
Pro firmu Procter & Gamble Rakovník provádíme údržbu a monitoring podzemních vrtů, jejich sanaci a čištění, včetně pravi-delného odběru vzorků a jejich následné rozbory. Provozujeme zde také meteorilogickou stanici, měřící vrty a měření průtoku vod na vodních tocích.
Návrat na obsah